Info      Galeriid      Kontakt      Vet.ee  
 

2019 FOTOKONKURSI EESKIRJAD


1. Osavõtuõigus 
Võistlusel „Parim veterinaarne pilt 2019” võivad osaleda kõik loomaarstid ja „Parim varia pilt 2019” võivad osaleda kõik loomaarstid ja loomakliinikute töötajad ning nende pereliikmed (naine, mees, lapsed, ämm, äi, õde, vend, elukaaslane jms), v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

2. Konkursi ajakava 
Võistlustööde saatmise tähtaeg on 04. august 2019 kuni 23:59. Tulemused avalikustatakse augusti lõpus ELÜ kodulehel ja FBs ja Tartus Konverentsi „Veterinaarmeditsiin 2019” banketil toimub võitjate autasustamine

3. Konkursi kategooriad 
Konkurss toimub kahes kategoorias. 
* Esimene kategooria (1) – „Parim veterinaarne pilt 2019” 
Võistlevad fotod, mis kujutavad loomaarsti igapäevast tööd kliinikus, maastikul ja mujal. Oodatud on pildid huvitavatest erialastest juhtumistest jms 
* Teine kategooria (2) – „Parim varia pilt 2019” 
Võistlevad fotod kõigest mis on igapäevaelus või puhkusel huvipakkuv (loodus, loomad, putukad, taimed, inimene jms.)

4. Võistlustööde arv 
Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 5 fotot kummassegi kategooriasse.

5. Nõuded fotodele, nende mõõtmed ja märgistamine 
Fotosid oodatakse konkursile eelistatult digitaalselt kas http://pildid.vet.ee/ 01. juulist 2019 avatud üleslaadimislehe kaudu üle interneti jpg failidena, mille pikema külje pikkuseks on 2000 kuni 3500 pikslit või .TIF- või .JPG-failidena, mis on salvestatud PC- või MAC-formaadis CD-le. Pildifaili pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (vastab ligikaudu 3 miljoni piksliga kaamera salvestatud kujutisele). Pildifaili pikema külje maksimumpikkus on 10 000 pikslit. Pildifail peab olema cd-l nimetatud järgmiselt: kategooria_autorimärksõna_pildinimi.laiend (näiteks 1_ Jaan_kass.jpg; 1_Priit_metssiga.tif).
Failinimi ei tohi sisaldada täpitähti või kirillitsat ning kirjavahemärke (välja arvatud punkt laiendi ees ja alakriipsud failinimes osade eraldamiseks).
Piltidel on lubatud teha elementaarset heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni. Konkursile ei või saata fotomontaaze. Korraldajatel on õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti infot võtteolukorra kohta.

6. Auhinnad Võistluse auhinnafondi hetkel veel ei avaldata. Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht.

7. Zürii ja hindamiskriteeriumid; züriisse võivad kuuluda fotograafid, loomaarstid ja loodusetundjad. Hinnatakse fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust. Zürii eeldab, et pildistamisel on kinni peetud headest tavadest.

8. Piltide kasutamine Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, konkursi kodulehe galeriis ja 2020. aasta seinakalendris (12+1 pilti). Auhinnatud pilte võib tasuta kasutada kokkuleppel autoriga ka veterinaariat edendavatel eesmärkidel.

9. Korraldajate vastutus Korraldajad suhtuvad fotodesse hoolikalt, kahjustamata neid ühelgi viisil. 

10. Autori vastutus Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor. 

138101 lugejat
Top!